BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Inspektorat czynny
od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30

Aktualności

Komunikat w sprawie odwieszenia biegu terminów od 02.06. br.

Komunikat w sprawie odwieszenia biegu terminów od 02.06. br.

     

Informacja ws. biegu terminów

          Informuję, że na podstawie art. 46 pkt.20 ustawy z dnia 14.05.2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2 (Dz.U. 2020r. poz. 875) – uchylony został przepisy art. 15 zzs ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                          z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 347,567, 568, 695). Oznacza to więc że zniesiona została regulacja na mocy której nie rozpoczynały się, a rozpoczęte ulegały zawieszeniu terminy procesowe oraz termin na milczące załatwienie sprawy – w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID.

          Na mocy art. 68 ust.6 w/w ustawy z ustawy z dnia 14.05.2020r. terminy w postępowaniach o których mowa w art. 15 zzs/w ustawy z dnia 2.03.2020r.  których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15 zzs w/w ustawy z dnia 2.03.2020r. rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie w/w ustawy z dnia 14.05.2020r. (ustawa weszła w życie z dniem 16.05.2020r.). Oznacza to więc, że termin zacznie biec od dnia 02.06.2020r.

Również od tego dnia zaczynają biec zawieszone na podstawie art. 15 zzs w/w ustawy  z dnia 2.03.2020r. terminy (art. 68 ust.7 w/w ustawy z  14.05.2020r.)    

Ustawy z dnia 14.05.2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2 (Dz.U. 2020r. poz. 875) nie uchyliła art. 31 zy1 ustawy w/w ustawy  z dnia 2.03.2020r. co oznacza, że nadal wnioski o pozwolenie na użytkowanie będą traktowane jak zawiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Tarnobrzega

mgr inż. Wojciech Rawski

Komunikat ws. obsługi petentów od 01.06.2020 br.

Komunikat ws. obsługi petentów od 01.06.2020 br.

     

Szanowni Państwo!
W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Tarnobrzega z siedzibą przy ul. Kościuszki30 w Tarnobrzegu, przywraca od 1 czerwca br. bezpośrednią obsługę petenta z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.

Bezpośrednia obsługa petentów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 14:00.

Zostaje jednak podtrzymany wymóg wcześniejszego uzgodnienia terminu załatwienia sprawy w Urzędzie za pośrednictwem telefonu lub e-maila.
Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy Petentów PINB dla miasta Tarnobrzega do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie, korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, e-mail, ePUAP, poczta tradycyjna.
Petentów załatwiających sprawy w Urzędzie prosimy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie do Urzędu i przełożenie wizyty na inny termin.
Ze względu na stan epidemii przyjmowanie Petentów odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu wizyty, o wyznaczonej godzinie przyjęcia.

Prosimy o przybycie na 5 minut przed wyznaczoną godziną wizyty i oczekiwanie przed wejściem do lokalu inspektoratu.
Wizyty interesantów umawiamy telefonicznie na konkretny dzień i godzinę. Podczas rozmowy prosimy o podanie celu wizyty i informacji niezbędnych w sprawie (numeru sprawy) oraz numeru telefonu kontaktowego.

Na umówione spotkanie zapraszamy Państwa osobiście. Umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby,                  w tym pełnomocnicy czy członkowie rodziny. W przypadku osób chorych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, itp. na spotkanie zamiast strony powinien zapisać się wyłącznie pełnomocnik.

Czas trwania spotkania uzgadniamy podczas rozmowy telefonicznej, lecz wynosi on maksymalnie 1 godzinę.

W przypadku spóźnienia pracownik przyjmujący interesanta może spotkanie skrócić lub przełożyć na inny dzień. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji nowej wizyty. Prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie własnego długopisu
Prosimy o kontakt telefoniczny do godziny 12.00 w celu umówienia wizyty na kolejne dni.


Petenci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:
• zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Urzędu,
• dezynfekcji rąk po wejściu do lokalu Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
• zachowania dystansu 2 metrów od innych osób przed i w budynku.
Bezpośrednia obsługa petentów będzie się odbywać na I piętrze budynku, na stanowisku możliwa jest obsługa tylko jednej osoby.
Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez Inspektorat mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Telefon, Fax.: 15 822 68 64       e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Elektroniczna skrzynka podawcza https://epuap.gov.pl

WAŻNE!
• osób nieumówionych nie przyjmujemy,
• decyzję o przyjęciu klienta podejmuje pracownik, który poprowadzi spotkanie,
• przyjmujemy interesantów wyłącznie w celu udostępnienia akt sprawy; wyjaśnienia dotyczące prowadzonych spraw będą udzielane jedynie telefonicznie, pisemnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
• umożliwiamy wizytę w Urzędzie tylko osobom zdrowym, bez jakichkolwiek objawów choroby, w tym szczególnie bez: kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni, duszności,
• nie przyjmiemy na spotkanie w Urzędzie osoby, która przebywa na co dzień z innymi osobami podlegającymi kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, bądź w dniach poprzedzających wizytę w Urzędzie miała kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 – w takim przypadku prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny.

Podstawy prawne:
• ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.),
• ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878, z późn. zm.).

                                                                                        

                                                                                        Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                                                                            mgr inż. Wojciech Rawski

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż auta

Pisemny przetarg na sprzedaż samochodu

01.06.2020r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg, działając na podstawie art. 19 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055, z późn. zm.) ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż samochodu.

Materiały do pobrania i informacja na BIP

http://bip.pinbmt.pl/ogloszenia

Podkategorie

Tel./fax: 15 822 68 64
Tel.: 15 822 65 70, wew. 249

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Sprawozdania

Przetwarzanie danych osobowych

Służba Cywilna

Kalendarz

Grudzień 2022
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

ePUAP

(C) 2015 - 2022 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies