BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Inspektorat czynny
od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30

Kompetencje PINB

Kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

1. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych lub ich części, będących w budowie albo wybudowanych bez wymaganych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń.

2. Wydawanie postanowień wstrzymujących prowadzenie robót wykonanych:

 • bez wymaganego pozwolenia albo zgłoszenia

 • w sposobu mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenia środowiska

 • w sposób istotny odbiegający od ustaleń i warunków w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach

3. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

4. Wydawanie decyzji nakazujących przeprowadzenie kontroli lub ekspertyzy w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego.

5. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę nieużytkowanych lub wykończonych obiektów budowlanych.

6. Wydawanie decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w użytkowanych obiektach budowlanych.

7. Nakazywanie opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi bezpośrednio grożącego zawaleniem oraz stosowanie niezbędnych środków w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia.

8. Wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie poprzedniego stanu użytkowania obiektów w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania.

9. Prowadzenie postępowań w sprawie katastrof budowlanych.

10. Wnioskowanie o wszczęcie postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawuje nadzór nad:

 • działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych;

 • postępowaniami administracyjnymi;

 • postępowaniami egzekucyjnymi;

 • postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych;

 • prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej;

 • obsługą prawną Inspektoratu;

 • kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie.

Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:

 • do obiektu budowlanego,

 • na teren: budowy, zakładu pracy, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi.

Organy nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, a także dostawcy wyrobów budowlanych informacji i udostępnienia dokumentów związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytku, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego, jak również dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu i stosowania w budownictwie. Protokolarne ustalenia w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.

Rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 1999 r., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił wykroczenia za które pracownicy organów nadzoru budowlanego upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, kredytowego lub zaocznego. Kwoty pieniężne uzyskane z grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych są wpłacane na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Górna granica nakładanego mandatu za nie przestrzeganie przepisów prawa budowlanego wynosi 500,00zł.

Tel./fax: 15 822 68 64
Tel.: 15 822 65 70, wew. 249

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Sprawozdania

Przetwarzanie danych osobowych

Służba Cywilna

Kalendarz

Październik 2022
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ePUAP

(C) 2015 - 2022 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies